REKRYTERA PERSONAL

Vi har har lång erfarenhet av rekryteringsarbete på såväl tjänstemannasidan som kollektivsidan. Vi har en mycket god kännedom om olika branscher och vi samarbetar i olika nätverk.

Grunden för all rekrytering är en väl genomarbetad kravprofil, därför lägger vi ner mycket arbete på just detta. Vi kan garantera en mycket noggrann och högkvalitativ rekryteringsprocess där alla parter blir behandlade med den sekretess och respekt som krävs, både av dig som blivande arbetsgivare som för de sökande.

Vi gör en första gallring av de sökande utifrån den överenskomna kravprofilen. Efter presentation av de utvalda kandidaterna så väljer vi tillsammans med dig ut de kandidater som skall intervjuas. Intervjun gör vi tillsammans med dig som blivande arbetsgivare. Referenstagning på slutkandidaterna är naturligtvis en självklarhet.

 

 

Du kan även välja ”Hyrrekrytering”. Processen är densamma som ”Direktrekrytering” med den skillnaden att Wikan Personal anställer den valda kandidaten och du som kund hyr kandidaten under en bestämd period för att därefter anställa personen. Vi lämnar garanti på all rekrytering som vi genomför oavsett om det är en direktrekrytering eller en hyrrekrytering.

Väljer du att själv genomföra delar av rekryteringen så kan vi hjälpa till med de avsnitt som du själv inte har tid med. Vi kan exempelvis ta emot ansökningar, genomföra intervjuer eller ta referenser. Du väljer själv vad vi skall göra.

Kontakta mig

Kontakta mig

Vänligen fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er så snart vi har möjlighet.